विजेची बचत भाग-२ (२११५)

अरे बाळा, तू असा जिन्याने का चढत आहेस? लिफ्ट मध्ये जागा आहे भरपूर.’ टूटू ला जिन्याने चढून घरी जात असल्याचे पाहून दामू काका त्याला उद्देशून म्हणाले.

‘अहो काका, मी येथे दुसऱ्या माळ्यावरच तर राहतो. चढत जायला कष्ट कोठे पडत आहेत. तुम्ही जा. तुम्ही वयस्कर झालात आता.’

‘काही तरी काय बोलतोस टू टू. मी का तुला म्हातारा बितारा दिसतो कि काय तुला.’ दामू काका रागे-रागे लिफ्ट मधून बाहेर पडले आणि टू टू ला म्हणाले.

टू टू ने ओळखले काकांना राग आला आहे. तो त्यांना म्हणाला,’ अहो काका मी तुम्हाला म्हातारा कोठे म्हणालो. आठवा पाहू. मी म्हणालो तुम्ही आता वयस्कर झालात. बरोबर?’

हो असाच काही तरी म्हणाला तू.’ दामू काका.

‘असेच म्हणालो मी. आता माझे वय तुमच्यापेक्षा खुपच कमी असल्याने मी दुसर काय म्हणणार.’

गरज नसल्यास लिफ्ट चा वापर टाळून विजेची बचत करावी व ग्लोबल वार्मिग कमी करण्यात मदत करावी.

ते हि बरोबरच आहे रे बाळा.’ असे म्हणून काका लिफ्ट कडे वळले. तितक्यात लिफ्ट वर निघून गेली. आता काकांना वाट पहावी लागणार होती. कारण त्यांना पाचव्या मजल्यावर जायचे होते.

त्यांचा विचार करून टूटू तेथे थांबला आणि त्यांच्याशी गप्पा मारायला लागला.

‘काका, पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यापर्यंत लिफ्ट चा वापर करणे योग्य वाटते का आपल्याला?’

‘ अरे पण ते सोसायटीचे पैसे भारतात की.’

‘हो ते हि खरे आहे म्हणा. पण काका निव्वळ पैसे भारतात म्हणून विनाकारण वीज वापरणे योग्य आहे का? आज आपल्याला विजेचा तुटवडा जाणवत आहे. ते सोडा पण वातावरणात केव्हढा बदल झाला आहे काका. ऋतूमान पूर्वी सारखे राहिलेले नाही. हा सर्व ग्लोबल वार्मिंग चा परिणाम आहे. म्हणून विजेचा कमीत कमीत वापर करणे गरजेचे आहे. असे आपल्याला नाही का वाटत?’

‘अरे बाला मला तुझे म्हणणे पटते रे. पण लोकांना कोणी सांगायचे. ते म्हणतात आम्ही मेंटेनेंस चार्जेस भरतो न. मग आम्ही वापर करणारच.’

‘ काका, असे नाही का करता येणार की जे पहिल्या मजल्यावर राहतात त्यांचेकडून कमी चार्जेस घ्यावेत व त्यांनी लिफ्ट चा वापर करू नये.’

‘हो रे असा विचार मांडता येईल. पण पहिल्या मजल्यावरील लोकांद्वारे  लिफ्ट चा वापर केला जाणार नाही याची खात्री कशी घेता येईल.’

‘हे बरोबर आहे काका. लोकांचा भरोसा राहिलेला नाही.’

About Ravindra

I am an Electrical Engineer having experience of 32 years in service & now retired. I like to write poems, draw sketches,paintings, sculpture making etc., since my childhood. I used to write poems in Marathi my mother tongue and Hindi also.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to विजेची बचत भाग-२ (२११५)

  1. पिंगबॅक माझ चुकलंच- विजेची बचत | माझ्या मना …

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s